_0004_482033437
_0004_482033437

Vi installerar

Bilstereo, Billarm, Tv, Dvd, Handsfree, Alkolås till Datorer för mobilt bruk.

_0000_450947285
_0000_450947285

Vi installerar

Bilstereo, Billarm, Tv, Dvd, Handsfree, Alkolås till Datorer för mobilt bruk.

_0001_187625854
_0001_187625854

Vi installerar

Bilstereo, Billarm, Tv, Dvd, Handsfree, Alkolås till Datorer för mobilt bruk.

_0002_177097064
_0002_177097064

Vi installerar

Bilstereo, Billarm, Tv, Dvd, Handsfree, Alkolås till Datorer för mobilt bruk.

_0003_78522919
_0003_78522919

Vi installerar

Bilstereo, Billarm, Tv, Dvd, Handsfree, Alkolås till Datorer för mobilt bruk.

Kvalitet & Miljö

Miljöpolicy

Dls i Partille AB skall i sin verksamhet arbeta för att skydda och bidraga till en god omsorg om den yttre och inre miljön.

Detta genom:

Att öka kunskap och medvetande om miljöfrågor hos våra medarbetare
Att optimera utnyttjandegraden av våra återvinningssystem
Att kontinuerligt arbeta med att förbättra vårt resursutnyttjande och förebygga föroreningar
Att följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av

Kvalitetspolicy

För att säkerställa kvaliteten byggs verksamheten på följande fundament:
Att alltid sträva efter att leva upp till kundens krav och förväntningar
Aktivt ledarskap och engagerande medarbetare
Skapa god lönsamhet för kunden och för Dls
Ständig utveckling av tjänster, produkter och system